Hem

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till München

10 - 16 oktober

 

Konstresa till Irland 2017

18 - 25 april

 

 

Allt detta för en medlemsavgift på

200:- / person och kalenderår.

Du anmäler Dig som medlem i Malmö Konstudio via nedanstående

 

Malmö Konststudio

Korsörvägen 22 B

217 47 Malmö

Medlemsavgift: 200:- / person

 

E-postadress: malmokonststudio@hotmail.com

Hemsida: malmokonststudio.com

Bankgiro: 176-6591

Organisationsnummer: 846001-5905

Har Du frågor kontakta någon i styrelsen!

När du anmäler dig som medlem, uppge namn, adress, telefon och e-postadress. Du blir medlem när vi registrerat att du betalt in medlemsavgiften på kontot ovan.

 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Ordföranden har ordet hösten 2016

 

Styrelsen vill uttrycka sin glädje över att de planerade aktiviteterna i det senaste programbladet mötts av stort intresse bland er medlemmar. Resor och utflykter har lockat många deltagare och de genomförda föreläsningarna har haft en stor och intresserad publik. Tack till alla som deltagit och bidragit till att arrangemangen kunnat genomföras i god stämning. Tack också för de förslag till aktiviteter som styrelsen fått ta del av.

 

Det är styrelsens förhoppning att även programmet för hösten 2016 – som du nu har framför dig – ska tilltala dig och locka till deltagande.

Mycket välkommen med din anmälan eller anmälningar!

 

Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala för arrangemanget förrän du fått bekräftat att du fått plats bland deltagarna. När du väl fått beskedet, antingen via e-post eller telefon, ska du betala. Först därmed blir din anmälan giltig. På näst sista sidan i programmet kan du läsa om vad som gäller om du skulle få förhinder och måste lämna återbud. Där finns också uppgifter om den resegaranti som gäller för Malmö Konststudio.

 

Sedan föregående program har styrelsen måst besluta att avgiften för avbokning av endagsutflykt skall uppgå till 200 kr. Skälet är att det är svårt att fylla avbokade platser även om det finns reservlista. Ofta har reserven bokat in annat och kan inte åka med, med kort varsel. Resan kan då gå med förlust för föreningen, vilket vi måste undvika. Om du blir sjuk eller av annat skäl inte kan åka kan du däremot överlåta din plats till någon annan medlem utan kostnad. Meddela bara vem som ska åka i ditt ställe.

 

Utöver höstprogrammet för 2016 vill styrelsen fästa uppmärksamheten på några planerade aktiviteter under 2017. I den planeringen ingår den konstresa till Irland i april 2017 som beskrivs närmare på sidorna 24-30.

 

Nya aktiviteter initieras ibland efter programutskicket och om dessa programpunkter kommer styrelsen att informera vid våra föreläsningar, genom e-post och via vår hemsida www.malmokonststudio.com. Styrelsen uppmanar därför, liksom tidigare, de medlemmar som inte redan anmält sina mailadresser att göra det till malmokonststudio@hotmail.com samt alla medlemmar, att med jämna mellanrum besöka Malmö Konststudios hemsida.

 

Med medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö Konststudios föreläsningar och att, i mån av utrymme, till självkostnadspris delta i övriga aktiviteter.

 

Väl mött på våra olika arrangemang!

 

För Malmö Konststudios styrelse

Anna-Lena Bengmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

Inför våren 2017 har Malmö Konststudio reserverat ett antal biljetter till teaterföreställningen ”Vincent” till tisdagen den 11 april. Innan föreställningen har vi bokat en lättare måltid på Restaurang Operagrillen.

 

Utförlig information kommer i vårens program.

 

”Min käre bror ….. eftersom saker har gått sämre och sämre för mig har det till slut blivit så dåligt att jag måste klaga.”

 

Under hela sitt konstnärliga liv var Vincent van Gogh ekonomiskt beroende av sin lillebror Theo. Detta skapade en relation fylld av motstridiga känslor och tack vare att Vincent under alla dessa år skrev brev till sin bror får vi inblick i hur en av världens främsta konstnärer levde sitt liv.

 

Vincent är en berättelse om skapande, tro och tvivel. Om försakelser och uppoffringar, glädje och sorg. Och kärlek.

 

Fredrik Gunnarsson har medverkat i många teaterproduktioner, framförallt på Malmö Stadsteater, och även arbetat mycket med TV, film och radio.

I föreställningen ”Vincent” står Fredrik Gunnarsson ensam på scenen, har bearbetat manus samt står för regin. Föreställning har storligen hyllats där den uppförts.

 

Upplysningar lämnas av Anna-Lena Bengmark annalena.bmark@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com