Aktuellt

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Irland

18 - 25 april

 

Konstresa till Helsingfors

17 - 22 oktober

 

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.

 

 

 

Ordföranden har ordet

Föreningens vårprogram är nu till ända och har av allt att döma fått ett gott mottagande av medlemmarna. De flesta arrangemangen har fullbokats på kort tid och flera har lockat så många anmälningar att styrelsen ansett det befogat att utöka programmet med ett antal repriser.

Stora begivenheter under våren har varit resorna till Irland och Venedig. Båda synnerligen intressanta och givande. Att besöka Biennalen i Venedig, med den välkände konstguiden Thomas Kjellgren som ciceron, har varit särskilt minnesvärt och har säkert för många av deltagarna ökat förståelsen och upplevelsen i mötet med den ibland svårfångade konsten.

På hemmaplan fortsätter vi självfallet med våra konstföreläsningar, oftast på tisdagseftermiddagar kl. 15.00. OBS den ändrade tiden till kl 15.00! Vi kommer nu också att alternera föreläsningslokal mellan Tekniska museet och Malmö Konsthall, varför vi ber dig uppmärksamma var den aktuella föreläsningen/filmvisningen äger rum.

Att vårprogrammet kunnat genomföras i mycket god stämning är framför allt de deltagande medlemmarnas förtjänst och för det vill styrelsen framföra ett stort tack. Medlemmarnas positiva gensvar är en viktig drivkraft för styrelsen och dess ambition att leva upp till era förväntningar.

Nu ser vi fram mot hösten 2017 och hoppas att de aktiviteter som nu presenteras i detta program ska locka till deltagande. Eftersom några programpunkter innebär längre bortovaro och kräver längre framförhållning innehåller höstprogrammet också två inslag som båda planeras att genomföras först under 2018. Det gäller dels Värmlandsresan i maj 2018 och dels resan till Polen i september 2018.

Mycket välkommen med anmälan om deltagande! Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala för arrangemanget förrän du fått besked om att du fått plats bland deltagarna. När du väl fått positivt besked ska du betala och först därmed blir din anmälan bindande. Tänk då på att för sent inkommen betalning kan innebära att din plats förloras till förmån för

någon som anmält sig senare än du. På näst sista sidan i programmet kan du läsa om vad som gäller om du skulle få förhinder och måste lämna återbud. Där finns också uppgifter om den resegaranti som gäller för Malmö Konststudio.

 

Konststudions nätbaserade studiecirklar fortsätter och börjar nu om igen med konstvetenskap i

samarbete med Sveriges Konstföreningar/Gästrikland och universitetslektor Jan O M Karlsson

samt studieförbundet Sensus.

 

Nytt för i höst är en studiecirkel - också nätbaserad och i samarbete med Sensus - om kvinnliga

konstnärer.

Nytt för hösten är också de nya programpunkterna ”På gång”, som innehåller aktiviteter som ännu är på ett förberedande stadium och som fortlöpande kommer att presenteras på Malmö Konststudios hemsida och också pålysas vid våra föreläsningar, samt ”Andra föreningars arrangemang”, som Konststudiomedlemmar inbjuds till.

 

Med medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö Konststudios föreläsningar/filmvisningar och att i mån av utrymme - till självkostnadspris - delta i övriga aktiviteter. Även för dessa arrangemang får Malmö Konststudio ett litet bidrag från Sensus.

Mycket välkommen till våra olika arrangemang! För Malmö Konststudios styrelse

Anna-Lena Bengmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

Medlemsärenden

Kontakta

bengt.wahlstein@hotmail.com

eller tel. 070-821 45 12