Kontakta ossYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

OBS: Besöket hos Kristina Müntzing är 28/11!


 OBS: Ny långresa

Wien, en konstresa, 13 - 18 april 2020


OBS: Studiecirkeln i arkitekturhistoria är fullbesatt.


 Medlemsavgiften

250 kr per person och år.

OBS: Nya medlemmar from höstterminen
betalar 125 kr för resten av 2019Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake

 

Välkommen till Malmö Konststudios hemsida!

 

Du anmäler Dig som medlem i Malmö Konstudio via nedanstående uppgifter:

 

Malmö Konststudio

Korsörvägen 22 B

217 47 Malmö

 

Medlemsavgift: 250:- / person

 

E-postadress: malmokonststudio@hotmail.com

Hemsida:        malmokonststudio.com

 

Bankgiro: 176-6591

Organisationsnummer: 846001-5905

 

När du anmäler dig som medlem, uppge namn, adress, telefon och e-postadress. Du blir medlem när vi registrerat att du betalt in medlemsavgiften på kontot ovan.

 

 

Malmö Konststudios handläggning av personuppgifter (GDPR – Europeisk förordning med syfte att stärka skyddet för personer inom EU vid hantering av personuppgifter).

 

 

Malmö Konststudios medlemsansvarige är personuppgiftsansvarig.

 

Konststudion samlar in namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser till alla medlemmar. Dessa uppgifter används för att skicka ut information om vår verksamhet.

 

Uppgifterna lämnas aldrig ut till någon annan part och endast styrelsen har tillgång till dessa.

 

Uppgifterna lagras så länge man är medlem i föreningen och raderas när medlemskapet upphör.

 

Som medlem i Malmö Konststudio har du rätt att

    -få tillgång till dina uppgifter

    -få felaktiga personuppgifter rättade

    -få personuppgifterna raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

    -lämna klagomål till Datainspektionen