Aktuellt

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Irland

18 - 25 april

 

Konstresa till Helsingfors

17 - 22 oktober

 

 

Allt detta för en medlemsavgift på

200:- / person och kalenderår.

 

Ha en skön sommar !

 

Nu avvaktar vi höstens program som kommer i mitten av

augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet Föreningens höstprogram är nu till ända och styrelsen kan med viss belåtenhet konstatera att det genomförda programmet förefaller att ha fått ett gott mottagande av er medlemmar. De flesta arrangemang har fullbokats på kort tid och vissa har lockat så många anmälningar att styrelsen ansett det rimligt att genomföra repriser. Stora begivenheter under hösten har varit resan till München och reprisresan till Amsterdam. Till det lyckade resultatet har inte minst våra duktiga konstguider bidragit. Deras förmåga att förmedla kunskap om den presenterade konsten har varit inspirerande och har haft stor betydelse för vår förståelse och upplevelse i mötet med konsten. Styrelsen vill också erinra om att många deltagare på sina lediga kvällar i München och Amsterdam valt att också bekanta sig med städernas övriga kulturella utbud, som konserter och operaföreställningar. På hemmaplan fortsätter vi självfallet med våra konstföreläsningar, oftast på tisdagseftermiddagar kl. 14.30. Det bestående intrycket är att höstprogrammet kunnat genomföras i mycket god stämning och att det varit möjligt kan bara tillskrivas våra deltagande medlemmar. Det har varit uppmuntrande för styrelsen och förtjänar ett stort tack.

Nu siktar vi på 2017 och hoppas att de aktiviteter som presenteras i detta program ska locka till deltagande. Den spännande resan till Irland i april har tidigare lanserats och blev snabbt fullbokad. Vår andra längre resa under året går till Helsingfors och äger rum i oktober se sid 26. Styrelsen har länge diskuterat hur Malmö Konststudio ska förhålla sig till möjligheten att någon gång besöka biennalen i Venedig, som äger rum vartannat år och nästa gång 2017. Vi har efter förhandling med Svenska Kulturresor AB, som åker dit i juni, uppnått att våra medlemmar, som vill delta, kan göra detta till rabatterat pris. Se sid 24. Det är styrelsens förhoppning att även vårens program- som du nu har framför dig - skall tilltala dig. Mycket välkommen med din anmälan eller anmälningar! Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala för arrangemanget förrän du fått besked om att du fått plats bland deltagarna.

När du väl fått det beskedet skall du betala och först därmed blir din anmälan bindande. Vänta inte med betalningen eftersom någon annan medlem då kan ta din plats! På näst sista sidan i programmet kan du läsa om vad som gäller om du skulle få förhinder och måste lämna återbud. Där finns också uppgifter om den resegaranti som gäller för Malmö Konststudio.

 

Den nätbaserade studiecirkeln i svensk arkitekturhistoria, i samarbete med Sveriges Konstföreningar/Gästrikland och universitetslektor Jan O M Karlsson samt studieförbundet Sensus, fortsätter under våren. Cirkeln är en fortsättning på den studiecirkel i allmän arkitekturhistoria som gått under hösten 2016. Deltagarna i denna kurs har givits företräde till vårens fortsättning och eftersom det absoluta flertalet av dessa valt att fortsätta, finns tyvärr för tillfället inte plats för nya deltagare.

Under våren kommer styrelsen att utveckla en ny aktivitet, nämligen filmvisning. Styrelsen har inhandlat ett stort antal DVD-filmer om olika konstnärer som vi kommer att visa med början den 4 april i vår vanliga föreläsningssal på Tekniska museet. Du som var på höstens sista föreläsning fick vara testperson. En test som tyvärr inte blev så lyckad, eftersom den film vi fått låna från Sveriges Konstföreningar var ett gammalt och slitet exemplar. Nu har vi, som sagt, köpt egna filmer, som är helt nya. Mycket välkommen den 4 april! Nya aktiviteter initieras, ibland efter programutskicket, och om dessa programpunkter kommer styrelsen att informera vid våra föreläsningar, vid olika dagsturer och via vår hemsida www.malmokonststudio.com. Vid brådskande information meddelar vi också via e-post. Styrelsen uppmanar därför, liksom tidigare, de medlemmar som inte redan anmält sina mailadresser att göra det till malmokonststudio@hotmail.com. Med medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö Konststudios föreläsningar/filmvisningar och att i mån av utrymme -till självkostnadspris - delta i övriga aktiviteter. Mycket välkommen till våra olika arrangemang!

 

Anna-Lena Bengmark

 

Årsmöte på Restaurang SMAK, Malmö Konsthall Fredagen den 17 februari

Föreningens årsmöte 2017 äger rum på Restaurang SMAK på Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö fredagen den 17 februari kl 18.00. Efter årsmötesförhandlingarna sker utdelning av årets konstnärsstipendier, festföreläsning och gemensam måltid enligt nedan.

Om du inte vill delta i middagen är det ändå angeläget att så många som möjligt deltar i årsmötesbesluten. Därför - kom till årsmötet!

Middag kl 19.30 med meny enl. nedan:

Fiskvarmrätt med god sås, säsongens grönsaker och potatis. Husets vin Kaffe med tryffel

Kvällens festföredrag, före måltiden, hålls av en hemlig välkänd gäst. Styrelsen kan dock utlova att föredraget kommer att handla om KONST.

Menyn inklusive vin och kaffe/te med tryffel kostar 395 kr per person. Bindande anmälan ang. måltiden till Hanna Söderberg, helst via e-post hasoderberg1@gmail.com alt tel 040-26 01 16 senast den 10 februari. Avgiften till måltiden betalas i samband med anmälan till föreningens bankgirokonto 176-6591.

Ange namn, arrangemang och datum.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida ett par dagar före årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

 

 

Medlemsärenden

Kontakta

bengt.wahlstein@hotmail.com

eller tel. 070-821 45 12