Aktuellt

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nya aktiviteter som tillkommit

 

 

 

Årsmöte på Restaurang SMAK, Malmö Konsthall

Tisdagen den 20 februari kl 16.00.

 

Föreningens årsmöte 2018 äger rum på Restaurang SMAK på Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö tisdagen den 20 februari kl. 16.00.

Efter årsmötesförhandlingarna sker utdelning av årets konstnärsstipendier, festföreläsning och gemensam måltid enligt nedan.

 

Årets konstnärsstipendier går till Daniel Fleur, Sture Johannesson och Julia Lindemalm.

 

Om du inte vill delta i måltiden är det ändå angeläget att så många som möjligt deltar i årsmötesbesluten. Därför - kom till årsmötet!

 

Middag kl. 18.15 med meny enl. nedan:

 

Buffé med smör, bröd och en varm vegetarisk soppa.

Husets vin alt. mineralvatten/öl.

Kaffe med tryffel

 

Kvällens festföredrag/kåseri, före måltiden, hålls av Bertil Kaa Hedberg med temat ”Att göra en tavla är väl ingen Konst?”

Menyn inklusive vin och kaffe/te med tryffel kostar 265 kr per person.

Bindande anmälan ang. måltiden till Hanna Söderberg, helst via e-post hasoderberg1@gmail.com alt tel 0709-14 84 65 senast den 10 februari.

Avgiften till måltiden betalas i samband med anmälan till föreningens bankgirokonto 176-6591.

 

Ange namn, arrangemang och datum.

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida ett par dagar före årsmötet.

 

 

Ordföranden har ordet

 

Malmö Konststudios styrelse presenterar härmed föreningens program för våren 2018 med förhoppningen att det ska väcka intresse för deltagande bland er medlemmar. Bakom oss har vi ett mycket aktivt år med ett utbud som blivit väl mottaget och som inte sällan inneburit att tillgängliga platser för deltagande inte räckt till. I viss utsträckning har styrelsen kunnat möta det stora intresset genom att som tillägg till det fastlagda programmet genomföra dubbleringar av särskilt populära programpunkter. Det har dock endast varit möjligt när det gäller programinslag av endagskaraktär, som inte kräver samma omfattande förberedelse som långresor.

 

Resorna till Irland och Finland under året står ut som höjdpunkter som lockat många deltagare men även för endagsprogrammen och föreläsningsverksamheten kan höga deltagarsiffror redovisas. Allt har genomförts i god stämning och för det vill styrelsen framföra sitt tack till alla deltagare.

 

Vårens långresa 2018 går till Värmland och några månader senare, i början av september, åker vi till Polen med buss. Där besöker vi Poznan, Lodz, Warszawa, Krakow och Wrocklaw. Med oss har vi en mycket kvalificerad polsk/svensk guide.

 

Styrelsen har också siktet inställt på att ännu längre fram under våren 2019 anordna en resa till Madrid och Toledo. Mera information om denna resa kommer i höstprogrammet senare i år.

 

Som många av er noterat ändrade vi under hösten platsen för några av våra föreläsningar från Tekniska museet till Konsthallen, som så generöst upplät sin föreläsningssal till oss kostnadsfritt. Tyvärr – men också glädjande att våra föreläsningar är så välbesökta – blev lokalen för liten för oss varför vi nu återgår till Tekniska museets hörsal. Vi återgår då också till den tidigare tidpunkten, kl. 14.30.

 

OBS att årsmötet 2017 beslutade att medlemsavgiften fr o m 2018 är

250 kr. Så när du nu betalar din medlemsavgift för 2018 är det 250 kr som gäller. Med medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö Konststudios föreläsningar/filmvisningar och att i mån av utrymme - till självkostnadspris - delta i övriga aktiviteter.

 

Mycket välkommen med anmälan om deltagande till våra aktiviteter! Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala för arrangemanget förrän du fått besked om att du fått plats bland deltagarna. När du väl fått positivt besked ska du betala och först därmed blir din anmälan bindande. Tänk då på att för sent inkommen betalning kan innebära att din plats förloras till förmån för någon som anmält sig senare än du. På näst sista sidan i programmet kan du läsa om vad som gäller om du skulle få förhinder och måste lämna återbud. Där finns också uppgifter om den resegaranti som gäller för Malmö Konststudio. Våra aktiviteter i Danmark har tyvärr blivit dyrare och detta beror på att danska kronan följer euron och därmed kostar mer för oss.

 

Konststudions nätbaserade studiecirkel i samarbete med Sveriges Konstföreningar/Gästrikland och universitetslektor Jan O M Karlsson samt studieförbundet Sensus fortsätter under våren. Kursen är fulltecknad men är du intresserad kan du ringa Karl-Bertil Hake. Det kan finnas något återbud.

 

Ett lite annorlunda arrangemang i vår är ett heldagsseminarium om ”Kvinna och konstnär – då och nu” lördagen den 28 april. Till den aktiviteten kan du anmäla dig redan nu.

 

Mycket välkommen till våra olika arrangemang!

För Malmö Konststudios styrelse

 

Anna-Lena Bengmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konst- och kulturresa till

Värmland 2 - 6 maj.

 

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.