Om Konststudion

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

OBS: Alla resterande arrangemang och

studiecirkeln är inställd resten av våren!


Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.


Studiecirklar  i konst- och arkitekturhistoria
Vi samarbetar med 
Studieförbundet Sensus.


Medlemsavgiften

250 kr per person och år.
Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877, beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake

Malmö KonststudioYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use


Malmö Konststudio


  • är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla

  • bildades 1945 och är en av stadens största konst- och kulturföreningar

  • har som uppgift är att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten

  • anordnar 7 – 8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök m.m.

  • delar varje år ut stipendier tillförtjänta konstnärer i regionen

  • skickar ut ett program två gånger om året som skickas till samtliga medlemmar per post eller mailMedlem i Malmö Konststudioblir du enklast genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgiro 176-6591Malmö Konststudio. Ange namn, adress, telefonnummer till bostad samt mobilnummer och e-postadress.

 


Sveriges konstföreningar

 

Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arrangerar olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar. Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa arrangemang. Sveriges Konstföreningars Skåne-distrikt har också olika arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar. Sveriges Konstföreningar har hemsida  www.sverigeskonstforeningar.se 

Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du fortlöpande information, bl a om föreläsningar, utställningar mm.