StyrelseYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

OBS: Besöket hos Kristina Müntzing är 28/11!


 OBS: Ny långresa

Wien, en konstresa, 13 - 18 april 2020


OBS: Studiecirkeln i arkitekturhistoria är fullbesatt.


 Medlemsavgiften

250 kr per person och år.

OBS: Nya medlemmar from höstterminen
betalar 125 kr för resten av 2019Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake


Malmö Konststudios styrelse 2019


Ordförande

Anna-Lena Bengmark     070-965 54 30    annalena.bengmark@gmail.com


Sekreterare

Bengt Tancred                 076-810 92 74    bengt.tancred@telia.com


Kassör

Eva Persson                    073-092 68 56    konstst.kassor@gmail.com


Ledamöter

Kerste Engman                040-23 33 41      kerste.engman@gmail.com

Karl-Bertil Hake                070-916 08 51    karlbertil.hake@gmail.com

Agneta Hansson               070-143 65 61   agneta.hansson.20@gmail.com

Lena Hellsten                   040-34 41 63      konstanmalan@yahoo.se


Suppleanter

Eva Olsson                       073-023 56 49    evaols2@icloud.com

Britt-Marie Sundberg        070-717 09 97    brittmarie.sundberg@gmail.com

Christian Sylwander         073-06461 51     christian.sylwander@gmail.com


Hedersledamöter 

Ingvar Claeson

Sonja Jungmark

Manfred Magnusson

Göran Öhlin


Valberedning

Göran Balldin

Inger Simon

Kaarina Vilpas


Revisorer

Jöran Kjellin

Ildiko Lang


Revisorssuppleanter

Lars-Göran Edvarsson