Styrelse

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.

Malmö Konststudios styrelse 2018

 

 

Anna-Lena Bengmark ordf.

040-98 23 13

070-965 54 30

annalena.bmark@gmail.com

Agneta Hansson v.ordf.

070-143 65 61

agneta.hansson20@gmail.com

Lena Hellsten

040-23 41 63

konstanmalan@yahoo.se

Bengt Wahlstein kassör

070-821 45 12

bengt.wahlstein@hotmail.com

Kerste Engman

040-23 33 41

kerste.engman@gmail.com

Bengt Tancred sek

 

076-810 92 74

 

bengt.Tancred@telia.com

Karl-Bertil Hake

070-916 08 51

karlbertil.hake@gmail.com

 

 

 

Suppleanter

 

 

Hanna Söderberg

040-26 01 16

 

hasoderberg1@gmail.com

Britt-Marie Sundberg

070-717 09 97

brittmarie.sundberg@gmail.com

Christian Sylwander

 

073-064 61 51

christian.sylwander@gmail.com

 

 

 

Hedersledamöter

 

 

Gunilla Arvidsson

 

 

Ingvar Claeson

 

 

Sonja Jungmark

 

 

Manfred Magnusson

 

 

Göran Öhlin

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

Göran Balldin

076-025 61 28

 

Inger Simon

 

046-14 85 68

 

Karina Vilpas

 

040-611 23 56

 

 

 

 

Revisorer

 

 

Ildiko Lang

040-97 71 14

 

Jöran Kjellin

040-12 28 54