Styrelse

Malmö Konststudio  • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.comYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

 

Längre resor

T.ex. Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Medlemsavgiften

250 kr per person och år.Bilden är från "Graffitihangaren" eller Malmö Urbankonsthall, på Ystadgatan 53 F, där Malmö Konststudio haft arrangemang.

Malmö Konststudio


Malmö Konststudios styrelse 2019Hedersledamöter

Gunilla Arvidsson  

Ingvar Claeson

Sonja Jungmark

Manfred Magnusson

Göran Öhlin


Valberedning

Göran Balldin

Inger Simon

Kaarina Vilpas


Revisorer

Jöran Kjellin

Ildiko Lang


Revisorssuppleanter

Lars-Göran Edvarsson

Ingrid Johansson

 

Anna-Lena Bengmark

ordförande

070-965 54 30

annalena.bengmark@gmail.com

Bengt Tancred

sekreterare

076-810 92 74

bengt.tancred@telia.com

Eva Persson

kassör

073-092 68 56

empersson@hotmail.com

Kerste Engman

ledamot

040-23 33 41

kerste.engman@gmail.com

Karl-Bertil Hake

ledamot

070-916 08 51

karlbertil.hake@gmail.com

Agneta Hansson

ledamot

070-143 65 61

agneta.hansson.20@gmail.com

Lena Hellsten

ledamot

040-23 41 63

konstanmalan@yahoo.se
Eva Olsson

suppleant

073-023 56 49

evaols2@icloud.com

Britt-Marie Sundberg

suppleant

070-717 09 97

brittmarie.sundberg@gmail.com

Christian Sylwander

suppleant

073-064 61 51

christian.sylwander@gmail.com