Andra arrangemang

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.

 

 

Arrangemang av andra kulturföreningar som medlemmar i Malmö konststudio inbjuds till:

 

Hjalmar Gullberg-sällskapet inbjuder Malmö konststudios medlemmar att delta i tre aktiviteter under hösten.

 

Lördagen den 15 september kl. 12.00 samlas vi utanför St. Johannes kyrka för att tillsammans med Anders Reisnert i spetsen gå en historisk promenad i Hjalmar Gullbergs uppväxtkvarter. Promenaden avslutas på Malmö Stadsarkiv där Kerstin Martinsdotter visar och berättar om källor rörande Hjalmar Gullberg.

 

Måndagen den 15 oktober kl.18.00 på Malmö stadsbibliotek i Hjalmar Gullberg-rummet kommer författaren och musikjournalisten Carlhåkan Larsén berätta om Hjalmar Gullbergs vänskap och samarbete med tonsättaren Lars Erik Larsson.

 

Måndagen den 3 december kl 18.00 ABF, Mosaiken, Porslinsgatan 3 i Malmö berättar författare och föredragshållare Arne Järtelius om ”När Hjalmar Gullberg satt i Svenska Akademien och delade ut Nobelpriset”. Programmet genomförs i samarbete med ABF.

 

 

Danskt-Svenskt Författarsällskap

inbjuder Malmö Konststudios medlemmar till bokreception på Stadsbiblioteket måndagen den 5 november kl 18.00, då nya för föreningen relevanta böcker presenteras.

Ingen föranmälan - men har du frågor är du välkommen att ringa Bengt Liljenberg, tel 040-917542.

 

Under hösten planeras också ett program om Svenska Akademien och dess tidigare kriser med professor Jenny Westerström som föredragshållare. För vidare upplysning om datum mm hänvisas till Bengt Liljenberg. Datum kommer även – när det är klart – att pålysas vid Malmö Konststudios föreläsning.