Ordförande har ordetYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

 

Längre resor

T.ex. Bryssel 9/9 - 15/9


 

Medlemsavgiften

250 kr per person och år.


OBS: Nya arrangenmang

14/8 och 21/8: I Ellen Trotzigs fotspår.

4/9: Wanås

Information och anmälan under DagsaktiviteterCarl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake

Ordföranden har ordet

 

  • Efter sex år som ordförande i Malmö Konststudio vill jag gärna göra en tillbakablick och peka på några grundläggande förhållanden som jag upplevt som kännetecknande för den gångna perioden. Mitt största glädjeämne är att arbetet i styrelsen kunnat präglas av mycket engagemang och mycket gott samarbete. Det har också varit mycket positivt att möta medlemmar som på olika sätt uppvaktar styrelsen med förslag på utställningar och konstnärer som de anser värda att uppmärksammas. Eller som kommer med förslag på föreläsare. Det är också glädjande att våra stora medlemsmöten kunnat  genomföras utan några stridigheter. För allt detta goda vill jag tacka Konststudions

 

  • På minussidan har jag upplevt att medlemmarnas intresse för deltagande i våra programpunkter många gånger är större än vad styrelsen i sin planering kunnat erbjuda. Vid de längre konstresorna är det mer regel än undantag att några som önskat delta inte ryms inom det möjliga deltagarantalet. Det problemet gäller också endagsprogrammen men här har styrelsen större möjligheter att anpassa utbudet till efterfrågan genom att med kort varsel dubblera dessa programpunkter.

 

  • Som framgår av styrelsens verksamhetsberättelse har föreningen under 2018 genomfört ett mångsidigt program somblivit väl mottaget och lockat många deltagare. Bland de genomförda programmen står resorna till Värmland och Polen ut som höjdpunkter som lockat många deltagare men även för endagsprogrammen och föreläsningsverksamheten kan höga deltagarsiffror redovisas. Allt har genomförts i god stämning och för det vill styrelsen framföra sitt tack till alla deltagare.

  • Med det program du nu får i handen presenterar Konststudios styrelse de planerade aktiviteterna för våren 2019 med förhoppningen att det ska väcka intresse för deltagande bland er medlemmar. Mycket välkommen med anmälan om deltagande till våra aktiviteter!

  • Vårens långresa 2019 går till Madrid och den 11 juni åker vi till Stockholm med tåg där det nyrenoverade Nationalmuseet är huvudattraktionen. Vi är också mycket glada över att vi får en visning på Bonniers villa Manilla med all dess konst samt en visning på Konstakademien.

  • Om aktiviteterna för hösten 2019 kan vi nämna att en konstresa till Bryssel är planerad för genomförande i september. En resa där f d museichefen Thomas Kjellgren kommer att medverka som vår konstguide. Se vidare på sid 25.

  • Som ni redan vet är det nu slut med Tekniska museet som vår föreläsningsal eftersom den ska byggas om till något helt annat. Vi beklagar detta eftersom vi under många år trivts mycket bra på Tekniska Museet. Istället kommer våra föreäsningar att äga rum på Malmö Konsthall, som vi är väldigt glada och tacksamma över att vi får återvända till. Även i fortsättningen är det tisdagar kl 14.30 som gäller. Mycket väkommen med början den 19 februari!

  • Med ditt medlemskap följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö Konststudios föreläsningar och att i mån av utrymme - till självkostnadspris - delta i övriga aktiviteter.

  • Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala när du anmäler dig till ett visst program förrän du fått besked om att du fått plats bland deltagarna. När du efter ett positivt besked betalar blir din anmälan bindande. Tänk på att för sent inkommen betalning kan innebära att din plats förloras till förmån för någon som anmält sig senare än du. På näst sista sidan i programmet kan du läsa om vad som gäller om du skulle få förhinder och måste lämna återbud. Där finns också uppgifter om den resegaranti som gäller för Malmö Konststudio.

 

 

För Malmö Konststudios styrelse

 

Anna-Lena Bengmark