Om KonststudionYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

 

Längre resor

T.ex. Bryssel 9/9 - 15/9


 

Medlemsavgiften

250 kr per person och år.


OBS: Nya arrangenmang

14/8 och 21/8: I Ellen Trotzigs fotspår.

4/9: Wanås

Information och anmälan under DagsaktiviteterCarl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake


Malmö Konststudio


 • är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla

 • bildades 1945 och är en av stadens största konst- och kulturföreningar

 • har som uppgift är att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten

 • anordnar 7 – 8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök m.m.

 • delar varje år ut stipendier tillförtjänta konstnärer i regionen

 • skickar ut ett program två gånger om året som skickas till samtliga medlemmar per post eler mailMedlem i Malmö Konststudioblir du enklast genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgiro 176-6591Malmö Konststudio. Ange namn, adress, telefonnummer till bostad samt mobilnummer och e-postadress.

 


Sveriges konstföreningar

 

Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arrangerar olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar. Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa arrangemang. Sveriges Konstföreningars Skåne-distrikt har också olika arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar. Sveriges Konstföreningar har hemsida  www.sverigeskonstforeningar.se 

Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du fortlöpande information, bl a om föreläsningar, utställningar mm.


 

Malmö Konststudio


 • är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla

 • bildades 1945 och är en av stadens största konst- och kulturföreningar

 • har till uppgift att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande  konsten

 • anordnar 7-8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök med mera

 • delar varje år ut stipendier till förtjänta konstnärer i regionen

 • skickar ut sitt program två gånger per år till samtliga medlemmar per post och digitalt till de som anmält epostadress

 • har en hemsida - www.malmokonststudio.com
  På hemsidan läggs fortlöpande ut information om föreningens verksamhetMedlem i Malmö Konststudio blir du enklast genom att sätta in årsavgiften, för närvarande 250 kr/år och person, på föreningens bankgirokonto 176-6591.


Ange namn, adress, telefonnummer till bostad och mobilnummer samt e-postadress.

 

 

Sveriges Konstföreningar


Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arrangerar olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar.


Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa arrangemang.


Sveriges Konstföreningars Skånedistrikt har också olika arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar.


Sveriges Konstföreningar har hemsida www.sverigeskonstforeningar.se

 

Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du fortlöpande information, bl.a. om föreläsningar, utställningar mm.