Om Konststudion

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.

 

Malmö Konststudio är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla.

Malmö Konststudio bildades 1945 och är en av stadens största konst- och kulturföreningar.

Malmö Konststudio har till uppgift att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten.

Malmö Konststudio anordnar 7-8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök med mera.

Malmö Konststudio delar varje år ut stipendier till förtjänta konstnärer i regionen.

Malmö Konststudio program kommer ut två gånger per år och skickas till samtliga medlemmar per post.

 

Malmö Konststudio har en hemsida www.malmokonststudio.com

På hemsidan läggs fortlöpande ut information om föreningens verksamhet.

Medlem i Malmö Konststudio blir du enklast genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgirokonto 176-6591 Malmö Konststudio. Ange namn, adress, telefonnummer till bostad och mobilnummer samt e-postadress.

 

Sveriges Konstföreningar

 

Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arangerar olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar. Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa arrangemang.

Sveriges Konstföreningars Skåne-distrikt har också olika arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar.

Sveriges Konstföreningar har hemsida www.sverigeskonstforeningar.se

 

Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du fortlöpande information, bl.a om föreläsningar, utställningar mm.