Om KonststudionYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Malmö Konstudios verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

 

Längre resor

T.ex. Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Medlemsavgiften

250 kr per person och år.

Malmö Konststudio


*    är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla


*    bildades 1945 och är en av stadens största konst- och kulturföreningar


*    har till uppgift att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt

     för den bildande  konsten


*    anordnar 7-8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd,

      från en dag till 14 dagar, studiebesök med mera


*    delar varje år ut stipendier till förtjänta konstnärer i regionen


*    skickar ut sitt program två gånger per år till samtliga medlemmar per post

      och digitalt till de som anmält epostadress


*    har en hemsida - www.malmokonststudio.com

     På hemsidan läggs fortlöpande ut information om föreningens verksamhetMedlem i Malmö Konststudio blir du enklast genom att sätta in årsavgiften, för närvarande 250 kr/år och person, på föreningens bankgirokonto 176-6591.

Ange namn, adress, telefonnummer till bostad och mobilnummer samt e-postadress.

 

 

Sveriges Konstföreningar


Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arrangerar olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar.


Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa arrangemang.


Sveriges Konstföreningars Skånedistrikt har också olika arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar.


Sveriges Konstföreningar har hemsida www.sverigeskonstforeningar.se

 

Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du fortlöpande information, bl.a. om föreläsningar, utställningar mm.


 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö Konststudio  • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com