Om Konststudion

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Malmö Konststudio är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla.

Malmö Konststudio bildades 1945 och är en av stadens största konst- och kulturföreningar.

Malmö Konststudio har till uppgift att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten.

Malmö Konststudio anordnar 7-8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök med mera.

Malmö Konststudio delar varje år ut stipendier till förtjänta konstnärer i regionen.

Malmö Konststudio program kommer ut två gånger per år och skickas till samtliga medlemmar per post.

Medlem i Malmö Konststudio blir du enklast genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgirokonto 176-6591 Malmö Konststudio. Ange namn, adress, telefonnummer till bostad och mobilnummer samt e-postadress.

 

Sveriges Konstföreningar

 

Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arangerar olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar. Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa arrangemang.

Sveriges Konstföreningars Skåne-distrikt har också olika arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar.

Sveriges Konstföreningar har hemsida www.sverigeskonstforeningar.se

 

Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du fortlöpande information, bl.a om föreläsningar, utställningar mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konst- och kulturresa till

Värmland 2 - 6 maj.

 

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.