FöreläsningarYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

OBS: Besöket hos Kristina Müntzing är 28/11!


 OBS: Ny långresa

Wien, en konstresa, 13 - 18 april 2020


OBS: Studiecirkeln i arkitekturhistoria är fullbesatt.


 Medlemsavgiften

250 kr per person och år.

OBS: Nya medlemmar from höstterminen
betalar 125 kr för resten av 2019Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake

 

Lokal: Föreläsningarna äger rum i Konsthallens föreläsningssal,

S:t Johannesgatan 7 i Malmö, kl 14.30. Ingen föranmälan. Ingen avgift för medlemmar.


OBS: Pga brandsäkerhetsföreskrifter finns ett maxantal personer som får vistas i lokalen. Det kan då hända att alla inte får plats, tyvärr.

 

 

Tisdagen den 20 augusti kl. 14.30  

Föreläsare: Thomas Kjellgren, konstvetare, tidigare chef för Kristianstads konsthall.

Ämne: Thomas Kjellgren ska inför Konststudions resa till Bryssel i början av september föreläsa om den belgiska symbolisterna. Föreläsningen vänder sig främst till deltagarna i resan men är öppen för alla medlemmar.

 

Tisdagen den 29 oktober kl. 14.30

Föreläsare: Björn Fritz, konsthistoriker vid Lunds universitet

Ämne:”Konsten och datorspelen – traditionellt bildberättande i nya former”.

 

Tisdagen den 12 november kl 14.30

Föreläsare: Thomas Kjellgren, konstvetare, tidigare chef för Kristianstads konsthall.

Ämne: Årets konstbiennal i Venedig.

 

Tisdagen den 10 december kl 14.30

Filmvisning: ”Konsten är kärlekens facit”heter filmen om målaren, tecknaren och skulptören Bror Hjort. Mycket i hans konst är sensuellt och tillgängligt. Det betyder inte att hans väg till uttrycket var lättfunnen eller så lekfullt enkel och folklig som det kan tyckas. Tid: 29 minuter.

Helene Schjerfbeck ”Brev och målningar från ett konstnärsliv 1862-1946”.

Filmen bygger på en stor utställning av hennes konst på Waldemarsudde. Skådespelaren Lena Strömdahl läser ut Helene Schjerfbecks brev.

Tid: 22 minuter.

 

Föreläsningsserie:

 

NORDISK KONST 1718 – 1914

Tisdagen den 17 september, tisdagen den 24 september och tisdagen den 1 oktober.

 

Med utgångspunkt i höstens stora utställning på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn – Dansk guldålder: konst mellan två katastrofer - kommer höstens föreläsningsserie ( 3 x 90 minuter) att handla om nordisk konst under 1700- och 1800-talen samt modernismens födelse fram till första världskrigets utbrott.

 

Under loppet av 1700-talet börjar de värsta fientligheterna mellan Danmark och Sverige klinga av och båda länderna kan ägna kulturen en allt större uppmärksamhet. Sverige fick sin Kungliga Konstakademi 1734 och Danmark följde efter 1754. Med konstakademiernas födelse, den framväxande rokokon och övergången till nyklassicismen inleds den utveckling som i Danmark leder fram till ”guldåldern” och i Sverige till göticism, friluftsmåleri och nationalromantik. Under perioden utvecklar också Norge och Finland nationella identiteter som kommer till tydliga uttryck i konsten. Vid sekelskiftet 1900 sker också ett paradigmskifte då den framväxande modernismen leder även den nordiska konsten in på helt nya vägar. Men det är en annan historia ….

 

Om detta handlar Britte Montignys föreläsningsserie vid tre tillfällen; i september och oktober.

 

Plats: Malmö Konsthalls föreläsningssal kl 14.30 – 16.15.

15 minuters paus efter ca 45 minuter.

 

Pris: 300 kr för samtliga föreläsningar.

 

Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bengmark@gmail.comalt.

tel/sms till 0709-655 430.